O projektu

Cíle projektu

 • Přiblížit trénink karate a sebeobrany veřejnosti
 • Zlepšit dostupnost tréninku karate pro děti a mládež
 • Zlepšení spolupráce škol a klubů karate
 • Zlepšení spolupráce rodičů a klubů karate
 • Prevence kriminality mládeže
 • Vytvoření lepších podmínek pro smysluplné vyplnění volného času dětí a mládeže
 • Preventivní činnost v oblasti drogové otázky mládeže

Aktivity:

 • Provoz databáze klubů vhodných pro trénink dětí a mládeže
 • Pořádání akcí pro veřejnost (kurzy karate a sebeobrany, ukázky, show, vystoupení, workshopy, …)
 • Pořádání akcí ve spolupráci se školami
 • Zprostředkování komunikace mezi školami a kluby karate
 • Zlepšení informovanosti veřejnosti

Autor projektu:

Comments are closed.